Shiatsu

Wat betekent shiatsu.
Shiatsu betekent letterlijk “vingerdruk”massage. Het maakt deel uit van de Oosterse geneeskunst. In de Oosterse filosofie heeft het lichaam een netwerk van energiebanen, meridianen genoemd, die onderling verbonden zijn en op elkaar inwerken. Een lokale verstoring heeft daarom gevolgen voor de energiebalans van de hele mens. Een verstoring van de balans heeft een negatieve invloed op zowel het lichamelijk als het geestelijk functioneren. Door het uitoefenen van manuele druk op de meridianen en daaraan gerelateerde behandelpunten, tsubo’s genoemd, worden storingen opgeheven en als gevolg daarvan zal de energiebalans in het lichaam zich herstellen.

Shiatsu-therapie heeft een gunstige invloed op:

  • het beweginsgsapparaat zoals spierpijn, fibromyalgie, reumatische klachten, frozen shoulder, RSI klachten, tenniselleboog, S.I gewricht, spit, rugpijn, nekklachten, ischias
  • de spijsvertering, maagdarmstoornissen, obstipatie, spastische darm (prikkelbaar darmsyndroom, PDS) stofwisseling
  • de longen, astma, hooikoorts, allergie
  • de uitscheiding, goede invloed op de afvoer van afvalstoffen
  • het hart en bloedvaten, goede doorbloeding
  • het lymfatisch systeem, betere werking, dus afvoer van afvalstoffen, verbetering immuunsysteem
  • het geestelijk functioneren, stressgerelateerde klachten, vermoeidheid, Burn-out, hoofdpijn
  • het zenuwstelsel, neuropathie, chronische neurologische klachten, ischias etc.

Voorzichtigheid is geboden bij zwangerschap. Bij mensen die kanker hebben of een chemokuur ondergaan ben ik terughoudend en treed ik in overleg met de behandeld arts.

Een shiatsu behandeling
Er zijn meerdere vormen van shiatsu behandelingen. Op de tafel, op de stoel of op een futon op de grond. Mijn behandelingen geef ik meestal op de tafel en soms op de stoel.

Op de tafel combineer ik mijn behandeling altijd zoals beschreven bij manueel praktizijn. U heeft uw bovenkleding dan uit. Ik werk op de blote huid. Op de stoel bent u gekleed.

De duur van een behandeling op de tafel is in overleg met u. Ik adviseer meestal een uur. Maar een half uur is ook mogelijk. Op de stoel duurt een behandeling altijd 30 minuten.

Afhankelijk van uw klachten spreken we een behandelplan af. Dat kan varieren van 1-2 keer per week tot eens per 14 dagen. Eventueel als ‘onderhoud’ eens per maand is natuurlijk ook mogelijk.. Shiatsu valt onder alternatieve therapie en wordt door de meeste zorverzekeraars vergoed mits u aanvullend verzekerd bent. Op www.nvst.nl vindt u alle zorgverzekeraars die bereid zijn consulten en behandelingen geheel of gedeeltelijk te vergoeden vanuit de aanvullende polisvoorwaarden. Ik ben BIG geregistreerd zodat ik voldoe aan de kwaliteitseisen die aan onze beroepsgroep gesteld worden.

Na de behandeling
Na een behandeling kunt u zich wat moe voelen. Klachten kunnen zich ook soms ook even verergeren. Of oude klachten komen weer terug om vervolgens weer te verdwijnen. Bedenk daarbij dat uw lichaam aan het werk is. Het zoeken naar een nieuw evenwicht. Een betere balans. Het is belangrijk om goed te drinken na een behandeling om zo de afvalstoffen sneller uit het lichaam te verwijderen.