Celzouttherapie

Dr. W.H. Schüssler (1821-1898) was arts, homeopaat en anatoom-patholoog. Hij ontdekte in zijn werk als anatoom-patholoog dat na crematie 12 anorganische zouten als reststof van het gecremeerde lichaam overbleven. Ook constateerde hij dat een wanverhouding in deze anorganische verbindingen terug waren te vinden in het ziektebeeld van de overleden persoon. Vanuit deze ervaringen werd door hem de basis gelegd voor de celzouttherapie, de basis naar natuurlijke gezondheid.

Celzouten, volgens de klassieke receptuur®, kunnen door jong en oud gebruikt worden naast elke andere vorm van medicatie, zowel regulier als homeopathisch.
Het gaat om zouten (verbinding van 2 of meer minerale stoffen), die wij normaal gesproken via onze voeding voldoende binnen zouden moeten krijgen.

Indien het ziekteproces nog omkeerbaar is (of niet te verklaren) kan het genezingspercentage met celzouttherapie ongelooflijk hoog liggen. Namelijk 90%!

Ik werk in mijn praktijk met de kwaliteits-produkten van Vita Reform – van der Snoek

Celzouten zet ik soms in naar aanleiding van irisdiagnose.